Stuk: Talvivaaran ylimääräiset juoksutukset puhtaita uraanista

12.3.2013, 15:10 -

Stuk: Talvivaaran ylimääräiset juoksutukset puhtaita uraanista Antti Hyvärinen Lähetä palautetta toimittajalle Säteilyturvakeskuksen Kari Rautiainen otti viime viikolla vesinäytteitä Talvivaaran