Stuk suosittaa uraanivesien pumppaamista takaisinTalvivaaraan

12.3.2013, 15:17 -

takaisin Talvivaaran kaivosalueelle. Kaivoksen jätevesien vuoksi suolaiseksi muuttuneen Salmisen…. Talvivaaran ylimääräisiä jätevesiä juoksutetaan noin 500 kuutiota tunnissa suoraan Kolmisoppeen, josta vesi