STUK: Ei vaaraa Talvivaaran uraanista

12.3.2013, 11:40 -

Säteilyturvakeskus STUK rauhoittelee Talvivaaran uraanista huolestuneita. Sen mukaan uraani ei… Westerbacka ottaa kantaa siihen, voiko uraani levitä Talvivaaran lähivesistä talousvesiin ja lopulta jopa