Nordkalk städar Föreningshustomten

12.3.2013, 08:13 -

Nordkalk har lämnat in en rivningsanmälan till Pargas stad för att få ta bort resterna av den nedbrunna Föreningshuset. Så fort företaget har alla papper i skick ska tomten snyggas upp Det finns