Yle: Talvivaaran lähilammesta mitattiin korkeita uraanipitoisuuksia

11.3.2013, 18:52 -

Säteilyturvakeskus (STUK) on löytänyt Talvivaaran kaivosta lähellä olevasta Salmisen lammesta… lähellä. Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut asian selvittämisen. Marraskuun kipsisakka-altaan