Talvivaaran hakemukset nähtävillä – Avi ratkaisee luvat kevätkesällä

11.3.2013, 09:41 -

Avi on asettanut nähtäville Talvivaaran hakemusasiakirjat, jotka koskevat jätevesien juoksutusmäärän tilapäistä nostamista. Samoin nähtävillä on hakemus, joka koskee kaivoksen ympäristö- ja