Stuk löysi isoja uraanipitoisuuksia Talvivaaran kaivoksen lähilammesta

11.3.2013, 19:00 -

Säteilyturvakeskus löysi Salmisen lammesta Talvivaaran kaivosalueen läheltä suuria pitoisuuksia… suurimpiin mitä Stuk on löytänyt Talvivaaran kaivosalueen lähistöltä. ”Marraskuun puolivälissä Stuk löysi