Höga uranhalter i damm nära Talvivaara

11.3.2013, 20:06 -

Strålsäkerhetscentralen STUK rapporterar om höga halter av uran i dammen Salminen nära Talvivaara. Fyndet kom som en överraskning och STUK ber bolaget utreda hur uranet har hamnat i dammen. Tarja