Suomessa pohditaan, miten Burman orastavaa demokratiaa voisi tukea

7.3.2013, 16:29 -

esimerkiksi kaivosteollisuuden kehittämisessä, jotta Burma pysyisi hyötymään paremmin