Paroc samarbetsförhandlar

7.3.2013, 12:29 -

med Nordkalk. Paroc har sedan 1999 hyrt en tomt av Nordkalk i Villmanstrand. Hyreskontraktet går ut 2019. Nordkalk vill inte förlänga kontraktet och det innebär att Paroc måste ut. Under tomten finns