Paroc lopettaa Lappeenrannassa

7.3.2013, 11:04 -

tonttinsa vuokrasopimuksen jatkosta, koska tontin omistava Nordkalk tarvitsee tontin omaan käyttöönsä. Parocin vuokrasopimus tontinomistaja Nordkalkin kanssa loppuu vuonna 2019. Tehdas loppuu vaiheittan