Kaupunki on neuvotellut Parocin kanssa uudesta paikasta

7.3.2013, 12:28 -

lopullisesti menetettyinä. — Uskon ja toivon, että Paroc ja Nordkalk käyvät vielä neuvotteluja eri… johtajan kanssa. Hän informoi meitä yhtiönsä ja Nordkalkin johdon käymistä keskusteluista. Me kerroimme