Ekokem ottaa käyttöön Talvivaaran tyyppisen bioliotuksen

6.3.2013, 06:21 -

Kuva: YLE / Häme Ekokem ottaa koekäyttöön Talvivaarassakin käytetyn bioliuotuksen. Bioliuotus pienentää jätteenpolton arinakuonan metallipitoisuuksia ja parantaa materiaalin hyötykäyttöä. Talvivaaran