SLL: Talvivaaran juoksutuksille ei laillisia perusteita

5.3.2013, 09:40 -

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaaran suunnittelemia juoksutuksia ei käynnistetä. Yhtiö on… mukaan Talvivaara ei voi vedota ympäristönsuojelulain pykälään 62 poikkeuksellisista tilanteista