Eduskunta näkee ongelmia ympäristölupien valvonnassa

5.3.2013, 16:42 -

Talvivaaran kaivos. Ympäristöhallinnon malli todettiin huonoksi, kun eduskunta käsitteli tiistaina… useassa puheenvuorossa mainittiin Talvivaaran kaivoksen tapaus. Hallitus mainitsee selonteossaan, että