Oikeus kumosi elyn antaman poikkeusluvan

4.3.2013, 22:00 -

Talvivaaran jätevesien johtamisen kipsisakka-altaiden ohi. Kainuun ely-keskus antoi kaivosyhtiölle 4.6.2012 poikkeusluvan, joka salli Talvivaaran johtaa jätevesiä loppuneutraloinnista suoraan