Kotien jääminen kaivosalueelle ei estä kaivosluvan saamista

2.3.2013, 11:48 -

Uusi kaivoslaki paransi useilta osin kaivosten vaikutuspiirissä asuvien asemaa. Jos koti jää kaivosalueen sisälle, tilanne on kuitenkin toinen.