Eri metallien yhteisvaikutus haitallisinta vesistöille

1.3.2013, 14:24 -

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut Talvivaaran kipsisakka-altaan jätevesivuotoa koskevan raportin. Aineiden yhteisvaikutukset on raportin mukaan suurin riskitekijä ympäristölle