Kajaanin, Kokkolan ja Mikkelin kaupungit uudenlaiseen yhteistyöhön vihreämmän teollisuuden puolesta

28.2.2013, 14:18 -

investoitu lähes 10 miljoonaa euroa julkissektorin kemian TKI- ja testausympäristöihin. Kemianalan… toteuttaa Suomen tavoitetta Suomen edelläkävijyydestä vihreässä kaivosteollisuudessa sekä Suomen