Kaivosjätteet hyötykäyttöön – kehitteillä uutta teknologiaa

28.2.2013, 06:57 -

Jätteenkäsittelyllä voidaan vähentää kaivosteollisuuden ympäristökuormitusta ja jätteiden määrää… kaivosteollisuuden rikastusprosesseissa syntyvien jätteiden käsittelyyn ja hyötykäyttöön