Redogörelse om regionförvaltningsreformen till riksdagen: Regionförvaltningsreformen huvudsakligen lyckad

27.2.2013, 11:32 -

miljöministeriet utnämnda utredarna Riitta Rainio och Aino Turpeinen som utrett Talvivaara-gruvans