Lappeenrannan yliopisto tutkii kaivosjätteen käsittelyä

27.2.2013, 11:20 -

kaivosteollisuudelle kilpailukykyä ja houkuttelevuutta kestävän kehityksen pelisäännöin