Talvivaaran kipsisakka-altaaseen varastoitiin luvatta metallivettä

26.2.2013, 05:29 -

Talvivaaran kaivoksella poikettiin viime syksynä tietoisesti voimassa olevasta ympäristö- ja…. Toinen syy oli, että avolouhosta saatiin tyhjennettyä tehokkaammin”, aville kerrotaan. Talvivaaran