Yrityslainat pitää saada kaupaksi – Vaitelias Rettig astui esiin

25.2.2013, 12:09 -

kaivosyhtiiö Nordkalk ja Boren laivat. Tomas von Rettig sanoo, että uudet ympäristövaatimukset vaativat