Talvivaara siirsi metallivettä turma-altaaseen

25.2.2013, 11:07 -

Talvivaara siirsi ennen kipsisakka-altaan vuotoa altaaseen miljoona kuutiota metallitehtaan…. Sitten bioliuotuskiertoon voitiin ottaa lisää vesiä avolouhoksesta. Talvivaaran aville toimittamasta