Siru Kainulainen, Karoliina Lummaa ja Katja Seutu (toim.): Työmaana runous

25.2.2013, 04:49 -

sääli, koska se merkitsee vasta Talvivaaran kaivoksen kaltaisen ympäristökatastrofin herättävän