Tässäkö syy vuotoon: Syys- ja lokakuussa kipsisakka-altaaseen johdettiin miljoona kuutiota paluuliuosta

24.2.2013, 17:20 -

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan selvityksessä Talvivaara Sotkamo Oy myöntää…. marraskuuta 2012. Talvivaaran ilmoituksen mukaan pohjoiselle reitille altaasta vuoti vettä noin 20 000