Talvivaara laski jätevesiä altaaseen ennen turmaa

24.2.2013, 14:01 -

Kaivosyhtiö Talvivaara siirsi kipsisakka-altaaseen ennen vuoto-onnettomuutta miljoona kuutiota metallitehtaan jäännösvettä. Nesteen lisääminen lisäsi vuodon riskiä. Allasvuoto alkoi marraskuun alussa