Talvivaara lykkää juoksutuksia viikolla

22.2.2013, 10:34 -

puhdistetaan metallista Tammalammen yksikössä neutralointi- ja sakeutusaltaalla. Talvivaaran uusi eteläinen…. Juoksutukset alkavat Vuoksen suuntaan vasta, kun neutraloitava vesi täyttää luparajat. Talvivaara on