Intrång i föreningshuset innan branden

22.2.2013, 08:35 -

lokalen varit ett tillhåll för ungdomar. Ägaren Nordkalk har haft stora bekymmer med att hålla