Intrång i föreningshuset före branden

22.2.2013, 06:33 -

lokalen varit ett tillhåll för ungdomar. Ägaren Nordkalk har haft stora bekymmer med att hålla