Hallipalon jälkipyykki: kaivovedet ja jokivesi syyniin

22.2.2013, 12:31 -

Kauklahden toimipisteen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikäytössä olevista kaivoista. Lisäksi selvitetään Espoonjoen alajuoksulla, joen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen kaivojen