Endomines vänder till vinst

22.2.2013, 08:37 -

Guldbolaget Endomines redovisar ett resultat efter skatt på 24,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (-17,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:31 kronor (-0:22).