JK: Niinistö fick uttala sig om Talvivaara

21.2.2013, 12:13 -

uttalanden om gruvbolaget Talvivaara strider mot hans opartiskhet som minister. Enligt Jonkka hör det till… Talvivaara som bad justitiekanslern utreda om miljöministern brutit mot sin tjänsteplikt. Aktieägarna