Fortsatt bevakning vid föreningshuset

21.2.2013, 05:57 -

möte med ägaren Nordkalk och polisen för att avgöra om övervakningen vid brandplatsen fortsätter