Förlusten minskar för Lappland Goldminers

21.2.2013, 08:17 -

Prospekteringsbolaget Lappland Goldminers redovisar ett resultat efter finansnetto på -52 miljoner kronor (-168) för det fjärde kvartalet 2012.