Curatio sörjer föreningshuset i Pargas

21.2.2013, 03:06 -

Nordkalk. Efter långa förhandlingar valde Nordkalk att inte arrendera ut marken och planerna att renovera huset gick i stöpet. Nordkalk köpte sedan huset av Piffen. Huset stod tomt i många år