Sotkamon perussuomalaiset: kunnan valitettava jätevesistä

18.2.2013, 20:00 -

ely-keskuksen päätöksestä sallia Talvivaaran ylimääräiset jäteveden juoksutukset. Kunnan tulisi myös vaatia