Päivän videoanalyysin aiheena Talvivaara: "Ympäristöviranomaiset ovat yksin"

18.2.2013, 14:44 -

ympäristöministerille luovutetun Talvivaara-raportin tulokset ja kertoo omasta selvityksestään, jonka mukaan