Northland: Oslobörsen räcker

18.2.2013, 13:58 -

Northland Resources har efter en eventuell avnotering från Torontobörsen inga planer på att söka sig till fler börser utöver Oslobörsen.