Diamyd klättrar på oregelbunden börs

18.2.2013, 10:04 -

till B-aktier med lika rösträtt. Northland Resources tappade procent till 0:53 norska kronor… fram till avnoteringen. Oslobörsen ser dock preliminärt inget skäl till att avnotera Northland