Pekka Perä: 95 prosenttia tehdyistä päätöksistä olleet oikeita

17.2.2013, 19:12 -

Toimitusjohtaja Pekka Perä ei yhdy kaikkiin ympäristöministeriön Talvivaara-selvityksen väitteisiin… julkistetussa selvityksessä todettiin muun muassa, että Talvivaaran kaivostoiminnassa ei ole otettu