Utredning: Otillräcklig riskbedömning i Talvivaara

15.2.2013, 13:23 -

Gruvbolaget Talvivaara har inte i alla skeden följt bestämmelserna i miljövårdslagen tillräckligt noga. Det har också förekommit brister i myndigheternas verksamhet, framgår det av en utredning som