Talvivaara-selvitys: Yhtiö ei arvioinut riskejä riittävästi

15.2.2013, 12:43 -

Kaivosyhtiö Talvivaara ei ole huolehtinut kaikissa vaiheissa riittävästi ympäristönsuojelulain noudattamisesta. Myös viranomaisten toiminnassa on ollut puutteita, ilmenee ympäristöministeriön