Talvivaara-selvitys: Kainuun Ely-keskus toimi liian löysästi

15.2.2013, 11:30 -

Kainuun Ely-keskus turvautui liian kauan ja liian usein huomautuksiin ja kehotuksiin Talvivaaran kohdalla. Näin arvioivat Talvivaaran ympäristöongelmia ja kipsisakka-altaan vuotoa selvittäneet