Selvitys: Talvivaara ei arvioinut riskejä riittävästi

15.2.2013, 12:34 -

Kaivosyhtiö Talvivaara ei ole huolehtinut kaikissa vaiheissa riittävästi ympäristönsuojelulain noudattamisesta. Myös viranomaisten toiminnassa on ollut puutteita, ilmenee ympäristöministeriön