Niklas Meltio kandiderar för journalistpriset

15.2.2013, 10:33 -

tidningen Suomen luonto har i sin tur enträget och noggrant skrivit om problemen kring Talvivaara redan