Kainuun ELY-keskus turvautui liian kauan huomautuksiin

15.2.2013, 13:07 -

ku Ympäristöministeriön teettämä selvitys Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista ja…] mukaan ympäristölupamääräyksiä on rikottu. Kaivoksen toiminnan suunnittelussa ja Talvivaaran