Valitukset hallinto-oikeuteen eivät pysäytä Talvivaaran jätevesiä

14.2.2013, 04:17 -

Talvivaaran kaivokseen varastoitujen jätevesien juoksutukset aloitetaan lähipäivinä. Ainakin… määrännyt, että lupapäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Talvivaaran