Greenpeace: Talvivaaran kaivostoimintaa ei saa käynnistää

14.2.2013, 10:40 -

Greenpeace tuomitsee Talvivaaran aikeet nopeuttaa tuotannon käynnistämistä laskemalla alueella olevat jätevedet vesistöihin. Myöskään malmin tuontia biokasaliuotukseen ei saa aloittaa ennen kuin